Zásobníkové ohrievače vody > Austria Email AG > Akumulačné zásobníky vody

Akumulačné zásobníky vody

PSM, PSF a PSR

Akumulačné stojaté zásobníky sú pre všetky typy centrálnych  teplovodných vykurovacích systémov s kotlami na pevné palivo, tepelnými čerpadlami, solárnymi kolektormi a plynovým alebo s elektrickým ohrevom

KWP

Špeciálne vyvinutý pre chladiace systémy, objem 300 - 10 000 litrov

KWS

Kombinované akumulačné zásobníky vody s vlnovcovou rúrkou  o objeme 500, 800 a 1000 litrov

WPSS

Akumulačný zásobník pre tepelné čerpadlá, objem 200 - 500 litrov