Zásobníkové ohrievače vody > Austria Email AG

Austria Email AG

Stacionárne ohrievače a zásobníky Vacutherm typ VT-N

S objemom  800, 1000 a 1250 litrov, tieto ohrievače a zásobníky vody sú bez izolácie, najvyšší dovolený tlak je 0,6 MPa

Stacionárne ohrievače vody Vacutherm Super typ VT

Stacionárne ohrievače vody s objemom 800 a 1000 litrov so zvýšenou plochou rúrkového výmenníka s ochrannou anódou s externým zdrojom napätia

Stacionárne zásobníky vody Vacutherm typ VT

S objemom 1500, 2000, 2500 a 3000 litrov, veľkoobjemové zásobníky sú dodávané s 2 prírubami D=240 mm, s jedným hrdlom 2" pre elektrický ohrevný článok 

Stacionárne ohrievače vody Vacutherm typ VT

S objemom 1500, 2000, 2500 a 3000 litrov, sú dodávané s navareným vysokovýkonným registrom z hladkej rúrky a s 1 prírubou

Stacionárne solárne ohríevače vody Vacutherm typ VT

S objemom 1500, 2000, 2500 a 3000 litrov, s jednou prírubou  priemeru 240 mm a dvomi smaltovanými rúrkovými výmenníkmi

LDS

Zásobník pre plniace systémy s ohrevom vody prostredníctvom externého výmenníka tepla, objem 200 až 1000 litrov

HT ER

Stacionárne ohrievače vody 80 až 500-litrové, s plášťom z oceľového plechu, s jedným smaltovaným, vysokovýkonným registrom (výmenníkom) 

HT ERM

Stacionárne ohrievače vody 160 až 500-litrové s plastovým plášťom, s jedným smaltovaným vysokovýkonným registrom (výmenníkom)

HT ERMR

Stacionárne ohrievače vody 200 až 500-litrové, s plášťom z oceľovéh plechu, s dvomi smaltovanými, vysokovýkonnými registrami 

HR

Stacionárne ohrievače vody 160 až 500- litrové so zvýšeným výkonom, s vonkajším plastovým plášťom striebornej farby 

HRS

Stacionárne ohrievače vody 300 až 500-litrové pre tepelné čerpadlá, s vonkajším plastovým plášťom striebornej farby 

HT ERR

Stacionárne ohrievače vody 200 až 500-litrové s plášťom z oceľového plechu, s dvomi smaltovanými vysokovýkonnými registrami

SISS

Ohrievače vody 550/150 až 1350/250 litrov systému "nádoba v nádobe", plastový plášť striebornej farby

SE

Solárne elektrické ohrievače vody 300 až 500-litrové, na trvalý elektrický ohrev s plechovým plášťom, ideálny pre multivaletnú prevádzku. 

Vacutherm typ VT

Velkoobjemový ohrievač (1500 až 3000 litrov) s dvoma smaltovanými rúrkovými výmenníkmi

PSM, PSF a PSR

Akumulačné stojaté zásobníky sú pre všetky typy centrálnych  teplovodných vykurovacích systémov s kotlami na pevné palivo, tepelnými čerpadlami, solárnymi kolektormi a plynovým alebo s elektrickým ohrevom

KWP

Špeciálne vyvinutý pre chladiace systémy, objem 300 - 10 000 litrov

KWS

Kombinované akumulačné zásobníky vody s vlnovcovou rúrkou  o objeme 500, 800 a 1000 litrov

WPSS

Akumulačný zásobník pre tepelné čerpadlá, objem 200 - 500 litrov