Zásobníkové ohrievače vody > Austria Email AG > Solárne ohrievače vody

Solárne ohrievače vody

HT ERR

Stacionárne ohrievače vody 200 až 500-litrové s plášťom z oceľového plechu, s dvomi smaltovanými vysokovýkonnými registrami

SISS

Ohrievače vody 550/150 až 1350/250 litrov systému "nádoba v nádobe", plastový plášť striebornej farby

SE

Solárne elektrické ohrievače vody 300 až 500-litrové, na trvalý elektrický ohrev s plechovým plášťom, ideálny pre multivaletnú prevádzku. 

Vacutherm typ VT

Velkoobjemový ohrievač (1500 až 3000 litrov) s dvoma smaltovanými rúrkovými výmenníkmi