Zásobníkové ohrievače vody > Austria Email AG > Viacúčelové veľkoobjemové zásobníky a ohrievače

Viacúčelové veľkoobjemové zásobníky a ohrievače

Stacionárne ohrievače a zásobníky Vacutherm typ VT-N

S objemom  800, 1000 a 1250 litrov, tieto ohrievače a zásobníky vody sú bez izolácie, najvyšší dovolený tlak je 0,6 MPa

Stacionárne ohrievače vody Vacutherm Super typ VT

Stacionárne ohrievače vody s objemom 800 a 1000 litrov so zvýšenou plochou rúrkového výmenníka s ochrannou anódou s externým zdrojom napätia

Stacionárne zásobníky vody Vacutherm typ VT

S objemom 1500, 2000, 2500 a 3000 litrov, veľkoobjemové zásobníky sú dodávané s 2 prírubami D=240 mm, s jedným hrdlom 2" pre elektrický ohrevný článok 

Stacionárne ohrievače vody Vacutherm typ VT

S objemom 1500, 2000, 2500 a 3000 litrov, sú dodávané s navareným vysokovýkonným registrom z hladkej rúrky a s 1 prírubou

Stacionárne solárne ohríevače vody Vacutherm typ VT

S objemom 1500, 2000, 2500 a 3000 litrov, s jednou prírubou  priemeru 240 mm a dvomi smaltovanými rúrkovými výmenníkmi

LDS

Zásobník pre plniace systémy s ohrevom vody prostredníctvom externého výmenníka tepla, objem 200 až 1000 litrov