Vetracie systémy s rekuperáciou > Viessmann

Viessmann

Systém vetrania rezidenčných priestorov Vitovent 300 vytvorí v miestnosti príjemné zdravé ovzdušie, bez toho aby sa plytvalo energiou.

Vitovent 300

Vetrací systém so spätným získavaním tepla s bypasom

Objemový prietok vzduchu 300 a 400 m³/h

 

Vitovent 300 bez bypasu

Vetrací systém so spätným vyťažením tepla, bez bypas-zapojenia

Vzduchový objemový prietok do 180 m³/h