Stredné kotly > Viessmann > Vitocrossal 300 typ CR3

Vitocrossal 300 typ CR3

Plynový kondenzačný kotol s výhrevnou plochou Inox-Crossal

 

Menovitý tepelný výkon: 787 až 978 kW

S kondenzačnými kotlami rady typu Vitocrossal 300 – typ CR3 ponúka spoločnosť Viessmann to správne riešenie – od vykurovania viacgeneračných domov až po siete centrálneho vykurovania alebo verejné či komerčné stavby. Svojou konštrukciou a vyhrevnými plochami Inox-Crossal využívajú tieto kondenzačné kotly kondenzačný účinok spalín mimoriadne intenzívne. Druhé hrdlo spiatočky umožňuje mimoriadne vhodné pripojenie optimalizované na využívanie kondenzácie. 

Účinný prenos tepla zaručený: Výhrevná plocha Inox-Crossal 

Pri tejto konštrukcii so širokými vedeniami spalín sa dosahuje efektívny prenos tepla silným vírením spalín. Z tohto dôvodu spoločnosť Viessmann pri výhrevnej ploche Inox-Crossal integrovala presmerovače a zmeny prierezu. Oproti sebe naklonené vlysy menia neustále svoj prierez, takže dochádza k neustálemu presmerovaniu spalín tak aj k ich priebežnému zvíreniu. 

Na správnej dráhe: Kondenzácia pre najvyšší tepelný zisk 

Aby sme teplo spalín využili čo najlepšie, je nutné odviesť skondenzovanú vodu. Z tohto dôvodu bola výhrevná plocha Inox-Crossal skonštruovaná tak, aby spaliny a kondenzát odtekali rovnakým smerom dole. Týmto sa dosiahne neustály samočistiaci účinok a zabraňuje sa narastaniu koncentrácie.

Výhody na prvý pohľad:

  • Plynový kondenzačný kotol, 787 a 978 kW.
  • Normovaný stupeň využitia až 98% (Hs) / 109% (Hi).
  • Vysoká prevádzková bezpečnosť a dlhá životnosť vďaka výhrevnej ploche Inox-Crossal (1.4571).
  • Výhrevná plocha Inox-Crossal pre vysoko účinný prenos tepla a vysokú mieru kondenzácie.
  • Samočistiaci účinok – vďaka hladkej ploche z ušľachtilej ocele.
  • Nízkoemisné spaľovanie vďaka nízkej záťaži spaľovacieho priestoru a priechodzej konštrukcii spaľovacieho priestoru.
  • Dve hrdlá pre spiatočku umožňujú pripojenie optimalizované na využitie kondenzačného účinku.
  • Prípustný prevádzkový tlak: 6 bar.

Mám záujem o viac informácii o tomto produkte

Pre otvorenie kliknite sem