Stredné kotly > Viessmann > Vitoplex 200

Vitoplex 200

Trojťahový nízkoteplotný kotol olej/plyn

 

Menovitý tepelný výkon: 90 až 1950 kW

Kompaktný trojťahový kotol udáva nový smer

Trojťahový nízkoteplotný vykurovací kotol Vitoplex 200 udáva nový tón v segmente stredných kotlov svojou kompaktnou konštrukciou a nízkou hmotnosťou. 

 

Nový kompaktný trojťahový kotol Vitoplex 200 je nielen o 30% ľahší ako jeho predchodcovia, ale do výkonu 350 kW sa vojde cez každé normované dvere (80 cm), čím výrazne uľahčuje dopravu na miesto inštalácie. Vitoplex 200 predstavuje skutočný trojťahový kotol s nízkym zaťažením spaľovacieho priestoru a tým aj nízkoemisným spaľovaním a mimoriadne nízkymi emisiami oxidov dusíka. Zapojenie pre nábeh kotla Therm-Control, ktoré je integrované vo všetkých výkonových variantách – zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť ako aj životnosť. Zmiešavacie čerpadlo a neustále zvyšovanie teploty spiatočky tu nie sú nutné.

Výhody na prvý pohľad:

 • Nízkoteplotný olejový/plynový kotol Vitoplex 200 s výkonom 90 až 1950 kW.
 • Úsporný a ekologický vďaka plynule klesajúcej teplote kotlovej vody.
 • Normovaný stupeň využitia: 88% (Hs) / 94% (Hi)
 • Zvýšenie normovaného stupňa využitia je využitím kondenzačného účinku pomocou nerezového výmenníka tepla spaliny/voda Vitotrans 300.
 • Trojťahový kotol s nízkym zaťažením spaľovacieho priestoru, čo má za následok nízkoemisné spaľovanie s nízkymi emisiami oxidov dusíka.
 • Nie je potrebný žiadny minimálny objemový prietok vykurovacej vody – široké vodné steny a veľký objem vody zabezpečujú dobrú samocirkuláciu a bezpečný prenos tepla – zjednodušená hydraulická integrácia.
 • Integrované zapojenie pre nábeh kotla Therm-Control do 560 kW zjednodušuje hydraulickú integráciu – zmiešavacie čerpadlo a neustále zvyšovanie teploty spiatočky takto nie sú nutné.
 • Do 300 kW nie jepotrebné stráženie hladiny vody.
 • Jednoduchá doprava do kotolne a nízke priestorové nároky dosiahnuté kompaktnou konštrukciou – čo je dôležité pri modernizácii.
 • Úspora času pri montáži kapotáže kotla a regulácie pomocou systému Fastfix pre stredné a veľké kotle.
 • Od 700 kW integrovaná pochôdzna plošina uľahčuje montáž a údržbu.
 • Dlhá doba chodu horáka a menej spínaní (čo sa dosiahlo veľkým objemom vody) šetria životné prostredie.
 • Jednoduchá a rýchla montáž s rozdeľovačom vykurovacích okruhov Divicon do výkonu 270 kW a malý rozdeľovač pre výkon do 200 kW.
 • Hospodárna a bezpečná prevádzka vykurovacieho zariadenia pomocou digitálneho regulačného systému Vitotronic s možnosťou komunikácie. Zariadenie na mieru pokrýva všetky známe regulačné stratégie a aplikácie. Štandardizované komunikačné rozhranie LON umožňuje dokonalú integráciu do systému riadenia budov. Možný je diaľkový dozor (monitoring) cez internet pomocou opcie TeleControl u zariadenia Vitocom a Vitodata ako aj integrácia dorozvádzača Vitocontrol.

Mám záujem o viac informácii o tomto produkte

Pre otvorenie kliknite sem