Vetracie systémy s rekuperáciou > Systemair > VR 700DCV

VR 700 DCV rekuperačná jednotka

 

Nová generácia rekuperačných jednotiek s EC ventilátormi a novou reguláciou s LCD displejom v slovenskom jazyku.

  • Vysoko efektívna rekuperačná jednotka bez potreby odmrazovania ponúka najvyššiu priemernú efektivitu počas celého roka
  • Energeticky efektívne motory s modernou EC technológiou
  • Ovládanie cez nový regulátor s LCD-displejom
  • Oddelené nastavenie množstva prívodného a odvodného vzduchu
  • Konštantný vzduchový výkon a vyváženie medzi odvodom a prívodom vzduchu
  • Automatická zmena na letnú prevádzku bez rekuperácie
  • Flexibilná inštalácia bez potreby odvodu kondenzátu
  • Vyrába sa iba ako ľavý model
  • Bez možnosti pripojenia kuchynského digestora

 

 

Model bielej farby s EC ventilátormi, flexibilným ovládaním a moderným ovládacím panelom, navrhnutá pre inštaláciu na stenu na vetranie priestorov cca. 330 m2.

 

Dvojitý plášť jednotky je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu s 50mm vrstvou tepelnej a protihlukovej izolácie z minerálnej vlny. Servisné dvierka sú vyplnené 30mm izoláciou. Jednotka je určená pre montáž na stenu. Skladá sa z vreckových filtrov EU7 na prívode a EU3 na odvode, elektrického ohrievača, rotačného rekuperátora a ventilátorov s EC motormi. Filtre, rekuperátor a ventilátory je možné jednoducho vybrať za účelom čistenia.

Pri požiadavke na vodný ohrev vzduchu je možné jednotku dovybaviť externým potrubným ohrievačom VBC. Pre komfortné riešenie vetrania dovoľuje riadiaci systém pripojiť a regulovať externý potrubný chladič. Pre správnu funkciu vodného ohrievača alebo chladiča je potrebné vybaviť jednotku príslušenstvom.

Riadiaci systém

Jednotka je vybavená plne prepojeným vstavaným riadiacim systémom. Požadovaná teplota 12-22°C, množstvo vzduchu (Min/Norm/Max), prevádzkový stav (Auto/Man) a týždenný časový program sa nastavujú pomocou externého digitálneho ovládača CD. V servisnom Menu ovládača CD je možné skontrolovať aktuálne teploty alebo stavy externých signálov (0-10V) pre ohrev príp. chladenie.

Jednotka môže pracovať v automatickom režime podľa časového programu, v manuálnom režime podľa nastavenia na ovládači CD alebo pomocou prepínača CRO, príp. externých vypínačov podľa požiadaviek.

Časový program nám zaisťuje zmenu medzi normálnou a útlmovou prevádzkou. Pre útlmovú prevádzku je možné si vybrať z variánt, kedy jednotka bude v prevádzke na minimálny prietok vzduchu alebo bude trvalo vypnutá. 

Riadiaci systém zaisťuje udržiavanie konštantného prietoku vzduchu (CAV) podľa nastavena na ovládacom paneli. 

 

Jednotku je možné ovládať z viacerých miest pomocou externých ovládačov CD. 

Jednotka je vybavená automatickým prepínaním medzi normálnou prevádzkou s rekuperáciou tepla a letnou prevádzkou bez rekuperácie, príp. s letným dochladzovaním. Pripojenie jednotky k el. sieti je cez štandardnú jednofázovú el. zásuvku 230-240/50Hz. Súčasťou dodávky je el. kábel 1,85 m s koncovkou.

Externé ovládanie pomocou digitálnych vstupov DI 1-3

Novinkou v oblasti riadenia sú 3 programovateľné digitálne vstupy DI 1-3. Každý z týchto vstupov je možné naprogramovať tak, že pri zopnutí kontaktov, prívodný aj odvodný ventilátor prepne na ľubovolné otáčky Max/Norm/Min) nezávisle na sebe. Toto je možné využiť napr. pri súčinnosti so spúšťaním odsávača pár alebo iného zariadenia, kedy jednotka automaticky zníži množstvo odsávaného vzduchu, aby bol zachovaný rovnotlaký systém vetrania. Rovnakým spôsobom je možné zaistiť prívod potrebného množstva vzduchu, napr. pri zapaľovaní krbu.

 

Ovládačom CRO je možné jednotku prepínať v režimoch „Normálne/Nízke/AUTO/Vypnuté".

 

Externé ovládanie pomocou digitálnych vstupov DI 4-7

Svorkovnica riadiaceho systému je vybavená svorkami DI4-7, ktoré dajú signál jednotke na prepnutie do určitého pracovného režimu (Neprítomnosť, Nadradená prevádzka, Letná prevádzka, Reset filtra alebo Bez ohrevu.

Denná/nočná prevádzka

Ak je jednotka umiestnená v komerčnej budove, je potrebné rozdeliť prevádzku nočnú/dennú alebo na pracovné/víkendové dni. Pre tento účel slúži vstavaný časový program alebo externé vypínače, ktoré je možné pripojiť na svorkovnicu jednotky. Priradením externých vypínačov k jednotlivým režimom (Max/Norm/Min/Vypnuté) získame komfortné vatranie podľa potrieb zákazníka.

Zimná prevádzka

Pri nízkych vonkajších teplotách jednotka pracuje so zapnutým rotačným rekuperátorom tepla. Pokiaľ teplota prívodného vzduchu za rotačním rekuperátorom nedosiahne požadovanú hodnotu, automaticky sa zopne el. ohrievač vzduchu dovtedy, kým teplota prívodného vzduchu nebude vyššia ako nastavená teplota na ovládači.

Letná prevádzka

V prechodnom období, keď vonkajšie teploty nie sú extrémne nízke, bude teplota privádzaného vzduchu riadená len rotačným rekuperátorom tepla. Ak teplota prívodného vzduchu prekročí nastavenú hodnotu o 3°C, vypne sa rotačný rekuperátor a prevádzka bude bez rekuperácie. Pri poklese teploty pod nastavenú hodnotu na prívode sa rotačný rekuperátor opäť zapne. Minimálny prevádzkový čas rotačného rekuperátora je 5min.

Letné dochladzovanie

Ak je v budove v letných mesiacoch inštalované chladenie/klimatizácia a teplota odvodného vzduchu bude o 2°C nižšia ako vonkajšia teplota, jednotka sa automaticky prepne na rekuperáciu chladného vnútorného vzduchu.

EC - motory

V jednotke sú inštalované ventilátory s nízkoenergetickými EC motormi. EC motory spotrebujú až o 2/3 menej energie ako štandardné AC motory. Po nastavení požadovaného prietoku vzduchu zaisťuje riadiaci systém reguláciu konštantného prietoku. Na zaistenie pretlakového resp. podtlakového vetrania je možné na ovladači CD nastaviť rozdiel vzduchových výkonov pre prívod/odvod až 20%.

Externý vodný ohrievač a chladič 

Pre správnu funkciu vodného ohrievača je potrebné vyšpecifikovať uzatváraciu klapku so servopohonem LF230, teplotné čidlo TG-K360, protimrazové čidlo TG-A130, zmiešavací uzol SUY 25-40-1,6-A a trafo 24V/230V ako príslušenstvo. 

Pri vodnom chladiči je nutné vyšpecifikovať teplotné čidlo TG-K360, zmiešavací uzol SUY 25-40-1,6-A a trafo 24V/230V ako príslušenstvo.

Mám záujem o viac informácii o tomto produkte

Pre otvorenie kliknite sem