Solárne systémy > Wolf

Wolf

TopSon F3-1 / F3-Q

Ploché kolektory

CFK-1

Ploché kolektory

CRK

Vákuový rúrkový kolektor

CSZ

Solárna kotlová zostava

SEM-1

Solárny ohrievač vody

SEM-2

Solárny ohrievač vody s možnosťou montáže čerpadlovej skupiny priamo na teleso ohrievača

SPU

Akumulačný zásobník vody

SM-1

Modul SM1 regulátor solárneho systému Wolf, ako samostatný modul alebo ako doplnkový modul

SM-2

Modul SM2 regulátor solárneho systému Wolf, ako samostatný modul alebo ako doplnkový modul

BM-solar

Ovládací modul k solárnemu systému.

Čerpadlová skupina 10-20

Čerpadlová skupina pre solárne systémy WOLF

Čerpadlová skupina 10E-20E

Čerpadlová skupina 10, s 3-stupňovým čerpadlom do max.10 kolektorov WOLF